Fanfare Bereden Wapens met Concert Tour of Duty

Fanfare Bereden Wapens met Concert Tour of Duty

De Fanfare ‘Bereden Wapens’ (FBW), met als thuisbasis de Brederodekazerne in Vught, verzorgt de muzikale ondersteuning van ceremoniële en protocollaire activiteiten binnen en buiten de landmacht. Hierbij valt te denken aan optredens voor het koninklijk huis, Prinsjesdag, beëdigingen, commando-overdrachten en herdenkingen. Afgelopen jaar is een programma ontwikkeld, dat de titel ‘Tour of Duty in Concert’ draagt. Deze show zal op de zondag tijdens de International Army Show in Maastricht maar lieft twee keer worden gespeeld. Het programma is opgebouwd rondom de ‘Veteranen Top 50’, vanuit de tweede Wereldoorlog tot en met de huidige missies. Veteranen werden hiervoor geïnterviewd en gefilmd. Deze verhalen en beelden worden in het programma getoond, gekoppeld aan muziek welke gelinkt is aan de missie waarover het verhaal gaat. Solistische medewerking wordt verleend door Dennis Kroon (Veteraan en Voice of Holland finalist) en Ingrid van den Nieuwenhuizen. De shows staan gepland om 12 uur en 14.30 uur. Let op, alleen zondag in de Zuidhal.